Start Information Kontakt

Styrelsen
Stadgar och Ordningsregler
Våra lokaler
Felanmälan
Dokument

 Dokument
Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö.

Blankettmall för motion till BRF Glädjen i Viksjö finns här >>>
Information om hur man skriver motion finns här >>>

Protokoll från mötet 2013-06-26 >>>

Här hittar du blankett för uttag ur "reparationsfonden" OBS! Endast för medlemmar.
Ansökan för ombyggnation >>>
Ansökan för uthyrning i andra hand finns att hämta här >>>
Blanketten ifylles och lämnas i styrelsens brevlåda i tvättstugan.

Här hittar Du dokument som framtagits under ombildningen:
Ekonomisk plan
Ny stadga från 2019
Teknisk besiktning

Karta över vårt område. >>>
Flygbild över vårt område. >>>
Karta över vårt och angränsande områden. >>>
Karta i färg med husnummer sedd från Forellgrändsinfarten >>>
Karta i svart/vit med husnummer sedd från Forellgrändsinfarten >>>
Karta i färg med husnummer sedd från Trålargrändsinfarten >>>
Karta i svart/vit med husnummer sedd från Trålargrändsinfarten >>>

Glädjebrev

Informationsblad

Arkivbilder

Tidigare webb


 


StartInformationKontakt