Bilder från städdagen 20130518
Första startsidan
Videosnuttar:

https://www.youtube.com/watch?v=gtShtLK3pzg
https://www.youtube.com/watch?v=Vm6gNJscPc8
https://www.youtube.com/watch?v=3p6d53SHr8s

Historiska bilder
Historiska bilder som video
Historiska bilder som bildspel