Start Information Kontakt

Styrelsen
Stadgar och Ordningsregler
Våra lokaler
Felanmälan
Dokument


Våra lokaler
Bokning av tvättstugan görs endast i tvättstugan.
Avbokning kan ske genom att sända mail till avboka@gladjen.net 

Ange vem som avbokar datum tvättstuga och tid. Ex: T32 20191115 tvättstuga 2 kl16

Lokalbokning
lokalbokning@gladjen.net
Föreningslokalen information

 


StartInformationKontakt