Start Information Kontakt

Styrelsen
Stadgar och Ordningsregler
Våra lokaler
Felanmälan
Dokument

 


Felanmälan
Felanmälan TV o Bredband >>>

Vid flytt av fiberrouter kontakta TeamTeknik
Telefon: 0708 246 201

Mail: info@teamteknik.seStörningar nattetid mellan 22.00 och 07.00
Kan anmälas till störningsjouren på telefon
010-4705510
i första hand bör man kontakta den som stör.

Vad är störning? >>>
Störningslista kan hämtas här >>>

HSB Norra Storstockholm
Har fått uppdraget att sköta den administrativa och tekniska förvaltningen fr o m 3 juni 2013.
Felanmälan kan ske på Telefon: 010-442 50 00 (växel) eller
https://www.hsb.se/norrastorstockholm/felanmalan/
OBS! Medlemmar i föreningen står för sina egna inre reparationer.
Hyresgäster betalar ej för relevanta fel åtgärdade av HSB.

Föreningens försäkringsbolag (Folksam)

HSBService endast medlemmar Prislista

Länk till HSB-portalen
https://www.hsb.se/norrastorstockholm/mitt-hsb/  Inloggning sker med Bankid.
 

 

 


StartInformationKontakt