Vem skall du kontakta när...

... din tjänst inte fungerar eller om du har fakturafrågor?
Svar: Vänd dig till din tjänsteleverantör, tjänsteleverantören kommer i sin tur att se till att felanmälan hamnar hos rätt person

... din TV-tjänst inte fungerar?
Svar: Vänd dig till din tjänstleverantör och uppge ditt boxnr

... du vill beställa en tjänst men vet inte hur eller vad du kan välja?
Svar: Gå in på www.zmarket.se eller ring 08-578 804 44

... ditt uttag i väggen/skåpet är trasigt?
Svar: Vänd dig till din fastighetskötare

... din mediaomvandlare är trasig?
Svar: Vänd dig till din tjänsteleverantör