Information till mäklare

Vanliga frågor:
Parkering: Köpare kan överta en av säljares parkeringsplats om meddelande
härom sker till parkering@gladjen.net

Avgift: Höjdes 1/1 2024 med 8%
i avgiften ingår nyttjande av tvättstuga samt underhåll enligt stadga.

Försäkring: Medlem måste ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Vi godkänner delat medlemskap 90/10
Vi godkänner inte juridisk person (se stadga för undantag).
TV och bredband kan beställas hos Zmarket.

Länk till senaste årsredovisning 2022 >>>
Länk till nu gällande stadga 2019 >>>
Länk till nu gällande "Ordningsregler" 2023 >>>


Informationsblad: Brf Glädjen i Viksjö

Påminn: säljare om att lämna över nyckelbricka
för tillträde till soprum och tvättstugebokningen.
Överlämna nyckel till vägbommarna.

Övriga frågor sänd epost till gladjeniviksjo@gmail.com

HSB Stockholm sköter ekonomi och fastighetsskötsel.

Postadress:

HSB Brf Glädjen nr 3033
HSB Stockholm
Box 1385
171 27 Solna
Växel 
010-442 11 00