Innan du börjar!

I våra ordningsregler finns denna paragraf:

17. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten, och det skall vara fackmannamässigt utfört. Du får t.ex.
lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver
dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det
också behövas bygglov för att få utföra vissa byggnationer i lägenheten.
Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!
På e-postadress: gladjeniviksjo@gmail.com
Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete. Avfallet från en renovering eller dylikt, får medlemmen själv frakta bort. En hyresgäst får inte göra några större förändringar av lägenheten, förutom målning och tapetsering och där med jämförliga åtgärder.

Även om din bostadsrätt har egen ingång och liten trädgård tillhör både lägenheten och
trädgården föreningen.
Du har därför inte rätt att göra förändringar av husets yttre del utan att ha
tillstånd av styrelsen. Till viss del även trädgård såsom förändringar av staket, trä konstruktioner och andra liknande fasta installationer kräver därför styrelsens samtycke. Du kan annars tvingas
att på egen bekostnad ta bort det du har byggt.
Störande arbete får endast utföras mellan 08:00-17:00 vardagar helger 10:00-17:00
.

Innan du börjar bygga om lämna in blanketten Ansökan ombyggnad >>>
Blanketten
lämnas till Marcus Bengtsberg
Forellgränd 42