Information till mäklare

Vanliga frågor:
Parkering: Köpare kan överta en av säljares parkeringsplats om meddelande
härom sker till parkering@gladjen.net

Avgift: Höjdes 1/1 2021 med 3%
i avgiften ingår nyttjande av tvättstuga samt underhåll enligt stadga.

Försäkring: Medlem måste ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Vi godkänner delat medlemskap 90/10
Vi godkänner inte juridisk person (se stadga för undantag).
TV och bredband kan beställas hos Zmarket.

Länk till senaste årsredovisning 2021 >>>
Länk till nu gällande stadga 2019 >>>
Länk till nu gällande "Ordningsregler" 2022 >>>


Informationsblad: Brf Glädjen i Viksjö

Påminn: säljare om att lämna över nyckelbricka
för tillträde till soprum och tvättstugabokningen.
Överlämna nyckel till vägbommarna och eventuell
nyckel till motorvärmaruttag.

Övriga frågor sänd epost till gladjeniviksjo@gmail.com

HSB Stockholm sköter ekonomi och fastighetsskötsel.

HSB Stockholm
Vasaplatsen 4, Jakobsberg.
Box 162, 177 23 Järfälla.
Telefon: 010-442 10 00.

Postadress:

HSB brf Glädjen nr 3033
HSB Stockholm
Box 162
177 23 Järfälla

Faktureringsadress:

Brf Glädjen i Viksjö
Ref: 99-9033-000
FE 391
838 73 FRÖSÖN