GRANNSAMVERKAN 201531/12-1/1              Inbrott i villa. Persikovägen, Viksjö. Uppbrutet fönster.
31/12 18.00-19.30 Inbrott i lägenhet. Legendvägen 31, Viksjö. Uppbruten dörr.
30/12 13.00-18.00 Inbrott i radhus. Häcklöpargränd, Viksjö. Krossat fönster.
30/12 13.00-15.00 Inbrott i radhus. Häcklöpargränd, Viksjö. Krossat fönster.
29/12 12.00-13.05 Inbrott i lägenhet. Legendvägen 29, Viksjö. Uppbruten ytterdörr.
26/12-27/12          Inbrott i lägenhet. Högbyvägen 103, Viksjö. Uppbruten ytterdörr.
13/12 10.50          Inbrott i villa. Trålargränd , Viksjö. Uppbruten balkongdörr.


Grannsamverkan mot brott. Extra info

Under december månad ser vi en ökning av inbrott i bil.
Vid närmare granskning så är många av dessa begångna runt handelsplatser i Järfälla kommun med störst koncentration till Barkarby.
Vidare gemensam notering i många av dessa är att fordonet inte har några skador eller tecken på inbrott via våld.
Det finns en teknik som gör att man via en störsändare kan blockera fjärrnyckelns lås-signal till bilen.
Man tror att man låser bilen genom att trycka på sin låsfunktion på nyckeln, men i själva verket så har någon i närheten genom att blockera/störasignalen förhindrat signalen att nå bilens låsfunktion.

 

Vi vill därför uppmana till att:

Hej.

Först vill jag delge er en notering om att antalet inbrott via stege ökat i villor.

Anledningen tros vara att gärningsmännen gör detta för att undgå larmade sektioner.

(Det är vanligast att man larmar nedervåningen när man installerar larm.)

 

Detta föranleder ett par tips: Om ni har larmat endast nedervåning: Överväg med komplement på övervåning med förslagsvis någon extra IR-detektor.
-Förvara inte er stege lättillgängligt ute!
Om ni inte har möjlighet att låsa in den i förråd eller garage, så rekommenderas
låsning med kätting i fast föremål.

Eftersom även andra grannars stegar används, så är det bra med en dialog angående detta grannar sinsemellan.

Räddningstjänsten har bett mig att skicka information, som finns i den bifogade filen.

Grannsamverkan mot brott -Fordon av intresse i samband med bostadsinbrott-
Lokalpolisen är intresserade av att få in tips och information angående ett fordon som kan kopplas till begångna bostadsinbrott i närområdet.
Det rör sig om en utlandsregistrerad Volkswagen. LT 35, Vit till färgen. Reg nr TEA737
Kontakta oss på tel 114 14 alternativt lämna tips på www.polisen.se om det har gjorts/görs några iakttagelser kopplat till ovan fordon.

21/11 10.00-19.15 Inbrott i villa. Hasselnötsvägen, Viksjö. Uppbrutet fönster. 

16/11-17/11           Inbrott i villa. Skalvägen, Viksjö. Uppbruten altandörr,
5/11 07.00-17.50  Inbrott i villa. Gäddvägen, Viksjö. Uppbrutet fönster.
29/10-30/10          Inbrott i radhus. Andebodavägen, Viksjö. Uppbrutet fönster.
27/10-30/10          Inbrott i radhus. Andebodavägen, Viksjö. Uppbruten ytterdörr.
17/10-18/10          Försök till inbrott i lägenhet.
Killinggränd, Viksjö. Bryt altandörr.
17/10 18.00-22.45 Inbrott i villa. Ensittarvägen, Viksjö. Via altandörr.
16/10 08.00-16.40 Inbrott i villa. Lidvägen, Viksjö. Uppbruten altandörr
16/10 04.50-15.30 Inbrott i villa. Lidvägen, Viksjö. Uppbruten bakdörr.
13/10 07.10-19.00 Inbrott i lägenhet. Aprikosgränd, Viksjö. Okänt tillvägagångssätt.

17/9 11.00-13.25   Inbrott i villa. Jordgubbsgränd, Viksjö. Uppbruten entrédörr
         -12/8            Inbrott i villa. Tubvägen, Viksjö. Via öppet fönster.

2/7-5/7                 Inbrott i villa. Tavelvägen. Viksjö. Uppbruten altandörr.
2/7-5/7                 Försök till Inbrott i villa. Mörtgränd. Viksjö. Brytskador ytterdörr.
25/6-29/6             Inbrott i villa. Tenorgränd. Viksjö. Uppbruten altandörr

12/5 12.00-14.30 Inbrott i villa. Bockgränd, Viksjö. Uppbrutet fönste
r.
8/5 20.00-20.30   Försök till inbrott i villa. Gårdsvägen, Viksjö. Vittne skrämmer bort tre gärningsmän
11/4-12/4             Inbrott i radhus. Såningsvägen, Viksjö. Uppbrutet fönster
15/3 00.00-03.55 Försök till inbrott i villa. Paranötsgränd, Viksjö. Bryt vid ytterdörr.
Vittne ser tre personer vid ett hus. De skräms från platsen och  försvinner i en mindre äldre blå bil.
7/2 - 10/2             Inbrott i villa. Bondegränd, Viksjö. Krossad ruta vardagsrum
6/2 07.30-17.50   Inbrott i villa. Getgränd, Viksjö. Krossat glas i ytterdörr.
30/1-1/2               Inbrott i villa, Bockgränd, Viksjö. Uppbruten entrédörr. 
26/1-1/2               Inbrott i villa. Bandyvägen, Viksjö. Uppbrutet fönster
21/1 09.00-20.30 Inbrott i villa. Hemmansvägen, Viksjö. Uppbruten dörr
16/1-17/1             Inbrott i villa. Killinggränd, Viksjö. Uppbruten entrédörr.
8/1 19.15-20.05   Inbrott i villa. Notgränd, Viksjö. Uppbrutet fönster
29/12-2/1             Inbrott i villa. Pannågränd, Viksjö. Uppbruten dörr.

 

Om Du ser något misstänkt kontakta polisen enligt nedan:

Närpolisen Järfälla


 

       

Vid larm ring: 112
Telefon: 114 14   
Från utlandet ring: +46 77 114 14 00
 
Besöksadress: Hästskovägen 88, Järfälla
Postadress: 177 39 Järfälla
Fax: 010-56 317 55