GRANNSAMVERKAN 2020


Löpande statistik under året >>>
Grannstödsbrev vinter 2020 >>>
Polisen informerar 2020-01-31 >>>
Inbrottsstistik 2020-06 >>>
Bostadsangrepp maj-juni 2020 >>>
Bostadsangrepp juli augusti 2020 >>>
Bostadsangrepp september oktober 2020 >>>


Om Du ser något misstänkt kontakta polisen enligt nedan:

Närpolisen Järfälla


 

       

Vid larm ring: 112
Telefon: 114 14   
Från utlandet ring: +46 77 114 14 00
 
Besöksadress: Hästskovägen 88, Järfälla
Postadress: 177 39 Järfälla
Fax: 010-56 317 55