Start Information Kontakt

Styrelsen
Stadgar och Ordningsregler
Våra lokaler
Felanmälan
Dokument

 


Felanmälan
Felanmälan TV o Bredband >>>

Störningar nattetid mellan 22.00 och 07.00
Kan anmälas till störningsjouren på telefon
010-4705510
i första hand bör man kontakta den som stör.

Vad är störning? >>>

HSB Norra Storstockholm
Har fått uppdraget att sköta den administrativa och tekniska förvaltningen fr o m 3 juni 2013.
Felanmälan kan ske på Telefon: 010-442 50 00 (växel) eller Epost: felanmalan.mail@hsb.se
OBS! Medlemmar i föreningen står för sina egna inre reparationer.
Hyresgäster betalar ej för relevanta fel åtgärdade av HSB.

Föreningen har nytt försäkringsbolag (Folksam) fr o m 20170601.

HSBService endast medlemmar Prislista

Länk till HSB-portalen www.hsbportalen.se Inloggning kommer antingen via e-post eller brev.
 

 

 


StartInformationKontakt