Information till mäklare

Vanliga frågor:
Parkering: Köpare kan överta en av säljares parkeringsplats om meddelande
härom sker till HSB Norra Storstockholm kundcenter61@hsb.se eller
telefon 010-442 50 00

Avgift: Höjdes 1/1 2019 med 2%
i avgiften ingår nyttjande av tvättstuga samt underhåll enligt stadga.

Försäkring: Medlem måste ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Vi godkänner delat medlemskap 90/10
Vi godkänner inte juridisk person (se stadga för undantag).
TV och bredband kan beställas hos Zmarket.

Länk till senaste årsredovisning 2017 >>>
Länk till nu gällande stadga >>>
Länk till nu gällande "Ordningsregler" >>>


Informationsblad: Brf Glädjen i Viksjö

Påminn: säljare om att lämna över nyckelbricka
för tillträde till soprum och tvättstugabokningen.
Överlämna nyckel till vägbommarna och eventuell
nyckel till motorvärmaruttag.

Övriga frågor sänd epost till gladjeniviksjo@gmail.com

HSB Norra Storstockholm sköter ekonomi och fastighetsskötsel.

HSB Norra Storstockholm
Vasaplatsen 4, Jakobsberg.
Box 162, 177 23 Järfälla.
Telefon: 010-442 50 00.

Postadress:
HSB brf Glädjen nr 3033
HSB Norra Stor-Stockholm
Box 162
177 23 Järfälla

Faktureringsadress:
Brf Glädjen
Ref nr 6130330
FE 394
838 73 Frösön