GRANNSAMVERKAN 2017

TID                        ADRESS/OMRÅDE                       TILLVÄGAGÅNGSSÄTT


3/10 14:00-15:15            Inbrott i villa, Tenorgränd, Viksjö. Fönster brutet.
3/10 13:24-3/10 17:30     Inbrott i villa, Skalvägen, Viksjö. Inglasad veranda och altandörr.
29/9 07:00-21:00            Inbrott i radhus, Barytongränd, Viksjö. Altandörr bruten.
29/9 10:00-14:30            Inbrott i radhus, Barytongränd, Viksjö. Altandörren bruten.
28/9 19:20                     Inbrott i lägenhet, Arrendevägen, Viksjö. Dörr bruten.
15/9 10:00-18:20            Inbrott i villa, Såningsvägen, Viksjö. Fönster brutet.
10/9 12:00-18:05            Inbrott i radhus. Gitarrvägen. Viksjö. Uppbrutet fönster.
10/9 17:00-19:35            Inbrott i radhus. Gitarrvägen. Viksjö. Uppbrutet fönster.
5/9-8/9                          Inbrott i villa. Högbyvägen. Viksjö. Uppbrutet fönster.
1/9 - 5/9                        Inbrott i radhus. Basunvägen. Viksjö. Bryt/kross fönster.
15/8 - 5/9                      Inbrott i villa. Torpvägen. Viksjö. Uppbrutet fönster.
28/8 15:00-19:30            Inbrott i lägenhet, Arrendevägen, Viksjö. Dörren bruten.
26/8 21:45                     Försök i villa, Operagränd, Viksjö. Försök via tak och fönster övervåningen. 
22/8 08:45-14:15            Inbrott i villa, Torpvägen, Viksjö. Fönstret urlyft.
22/8 10:30-17:30            Försök till inbrott i villa, Bondegränd, Viksjö, Fönster.
21/8 06:00-17:00            Inbrott i villa, Symfonigränd, Viksjö, Fönster brutet
11-13/8 16:15                Inbrott i villa, Rågången, Viksjö, Altandörr bruten.
5/8 13:30-17:15              Inbrott i radhus, Såningsvägen, Viksjö. Ytterdörren bruten.
30/7 12:10-19:30,            Inbrott i lgh, Arrendevägen, Viksjö,. Fönster krossat.
20-21/7 10:30                Inbrott i villa, Siktvägen, Viksjö. Entrédörren bruten
21/7  -07:00                   Inbrott i villa, Torpvägen, Viksjö. Altandörr bruten.
9/7-11/7 20:16               Inbrott i radhus, Tjurgränd, Viksjö, Altandörren bruten.
4/7 17.00-21.30             Inbrott i radhus. Såningsvägen, Viksjö. Uppbruten altandörr.
3-14/7                           Inbrott i radhus, Fäbodgränd, Viksjö. Fönster urlyft
2-15/7                           Inbrott i radhus, Högbyvägen, Viksjö. Balkongdörren bruten.
1/7 12.00-17.35             Inbrott i radhus. Barytongränd, Viksjö. Uppbruten altandörr.
1/7-19/8                        Försök, radhus, Rågången, Viksjö. Brytmärke fönster.
28/6 17.45-19.40            Inbrott i radhus. Mandolinvägen, Viksjö. Uppbrutet fönster.
21-29/6                         Försök i radhus. Diskusgränd, Viksjö. Uppbrutet fönster.
12/6 18.00-18.30            Försök i villa. Sviskonvägen. Viksjö. Uppbrutet fönster.
2/6 14.30-21.40              Inbrott i villa. Torpvägen. Viksjö. Uppbrutet fönster.
28/4 17                          Inbrott i villa. Bergsringen. Viksjö. Uppbrutet fönster.
28/4 07.45-16.00            Inbrott i villa. Skiftesvägen. Viksjö. Uppbruten altandörr.
27/4-2/5                        Försök i villa. Såningsvägen. Viksjö. Brytskada altandörr.
21/4 08.00-16.10            Inbrott i villa. Paddelvägen. Viksjö. Uppbrutet fönster.
13/4-16/4                      Försök i lägenhet. Kornvägen 16. Viksjö. Krossat fönster.
6/4 13.00-17.20             Inbrott i villa. Gäddvägen. Viksjö. Krossat fönster altandörr.
6/4 12.20-12.37             Inbrott i villa. Andebodavägen. Viksjö. Krossat fönster.
25/3 18.00-22.00           Inbrott i villa. Mandolinvägen. Viksjö. Uppbruten altandörr
23/3-24/3                      Inbrott i villa. Avstyckningsvägen. Viksjö. Uppbruten altandörr.
18/2-26/2                      Inbrott i villa. Bockgränd. Viksjö. Uppbrutet fönster.
25/2-26/2                      Inbrott i villa. Fäbodgränd. Viksjö. Uppbrutet fönster.
23/2 16.00-22.10           Inbrott i villa. Andebodavägen. Viksjö. Uppbrutet fönster.
20/2 16.40-18.50           Inbrott i villa. Forellgränd. Viksjö. Uppbruten altandörr.
6/2-7/2 22.30                Försök i villa. Skulpturvägen. Viksjö. Bruten altandörr.
31/1-1/2                       Försök i villa. Ormbackavägen. Viksjö. Brytskada altandörr.

Om Du ser något misstänkt kontakta polisen enligt nedan:

Närpolisen Järfälla


 

       

Vid larm ring: 112
Telefon: 114 14   
Från utlandet ring: +46 77 114 14 00
 
Besöksadress: Hästskovägen 88, Järfälla
Postadress: 177 39 Järfälla
Fax: 010-56 317 55