Kort sammanfattning om vad som hände vid den brand som drabbade Brf Glädjen

Den 1;a april 2019 klockan 6:55 larmades brandkåren till radhusbrand på Forellgränd 3-15.

Föreningslokalen öppnades under dagen och styrelsens representanter fanns på plats
för att hjälpa och stötta de som drabbats.

Kommunen sände ut flertalet personer som hjälpte till med att ombesörja de drabbade
familjerna med mat och dryck, Viksjöskolan ordnade fram mat till 60 personer så
våra hjältar brandkåren kunde få ny energi och bekämpa elden.

Klockan 16:30 avslutades släckningsinsatsen.

Klockan 18:30 anordnades Information om branden i föreningslokalen från föreningens
förvaltare och restvärderaren brandförsvaret och polis.

Klockan 20:00 började väktare bevaka området som nu är inhägnat
Väktare släckte mindre brand under natten vid 24:00

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Brandförsvaret, Polis, Restvärderaren,
Förvaltaren Jonas Karlsson och inte minst Kommunen som gör en enastående insatts
och alla andra som varit behjälpliga i denna svåra stund.

Jag kan bara sammanfatta denna totala insatts med dessa ord Samhället fungerar.

Våra tankar går till de som drabbats.

Ove Svensson

Ordf Brf Glädjen i Viksjö