Start Information Kontakt
 
   

Trålargränd 21-29


  Forellgränd 72

Grannsamverkan
   2013 2014 2015 2016 2017
   2018 2019
  
Gransmaverkansbrev mars-april 2019
   
Ansökan ombyggnad >>>

Blanketter >>>

Felanmälan >>>

Glädjebrev 1-35 >>>

Glädjen väder >>>


Informationsblad
    Brf Glädjen >>>


Kalender >>>

Mäklarinformation >>>

Skötselmanualer till 
    frånluftsaggregat >>>
  


Bortskänkes >>> 0
Sökes >>> 0

 


Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

There is a fire ban in Stockholm County from 4 pm on June 16th 2019 and is valid until further notice.


Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019. Förbudet gäller tillsvidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.
Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).
Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.
Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.
Vid frågor kontakta i första hand länets räddningscentraler:
>> Räddningscentralen Stockholms län (RCSL), tel: 08-721 22 00
>> Storstockholms räddningscentral (SSRC), tel: 08-454 87 00
Kontakt hos Länsstyrelsen:
Staffan Gröndahl, tjänsteman i beredskap, tel 010-223 12 45


Nyckel upphittad på städdagen återfås hos Bengt på T32
nyckeln är retuscherad

 


Om branden på denna länk lägger vi ut relevant information.

Trädgårdsavfallskärlen är på plats läs vad som får slängas där >>>
 

Bostadsrättstillägg!
På förekommen anledning påminns Ni om att alla
medlemmar måste teckna bostadsrättstillägg hos
sitt hemförsäkringsbolag. Meddelades i
"Glädjebrev" 17 och 18 i juni 2015 resp augusti 2015.Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö


 


 

 

 

   
     
   
Start   Information   Kontakt