Start Information Kontakt
 
 
 

Trålargränd 21-29

Grannsamverkan
   2013 2014 2015 2016 2017
   2018

   Granstödsbrev 2018 maj juni
   med brottsstatistik

   Grannsamverkan brev från
   polisen


Ansökan ombyggnad >>>

Blanketter >>>

Felanmälan >>>

Glädjebrev 1-33 >>>

Glädjen väder >>>


Informationsblad
    Brf Glädjen >>>


Kalender >>>

Skötselmanualer till 
    frånluftsaggregat >>>
  

Avigsidan >>>


Bortskänkes >>> 0
Sökes >>> 0

.

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut om eldningsförbud
i Stockholms län.


Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt
generellt eldningsförbud i Stockholms län.

Fire ban throughout Stockholm County.

Beslutet om nytt eldningsförbud omfattar hela Stockholms län från och med den
30 juli 2018, klockan 17:00.

Nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms länPDF

Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Till ”egen tomt”
räknas i sammanhanget till exempel gård till flerfamiljshus, kolonilott samt
restaurangverksamhet. Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag
och i samråd med länets räddningstjänster och innebär att alla former av
öppen eld är förbjuden.

Informationsblad om eldningsförbudet, ladda ner, skriv ut och sätt upp på lämpliga platserPDF


För kännedom så kan Länsstyrelsen inte förbjuda rökning eller försäljning
av grillkol och annat grillrelaterat.

Länsstyrelsen i Stockholms län
 

Glädjebrev nr 33 ute nu >>>
Läs om Lekparkerna, Målning, Felaktigt avfall och Tvättstugebokningen.

Uppdaterade Ordningsregler

Lekparkerna:

Nu är det äntligen dags att sätta igång med renoveringen av föreningens två lekparker som har dragit ut på tiden på grund av leveransproblem av material
Startdatum för renoveringen blir 2/7-2018 man kommer att påbörja markarbetet och därefter montering av vår nya lekparksutrustning. Läs mer>>>


Forellparken klicka på en bild för större bild.

 

Trålarparken

 

HSB meddelar att juli månads e-faktura är felaktig och anger 0 kronor som betalning.

Det har blivit något fel i tekniken kring distributionen av månadens e-faktura. Beloppet för juli har blivit 0 kr att betala. Öppna avin för att se vilket belopp som ska betalas in. Knappa in rätt belopp och därefter godkänn avin för betalning.

Information finns också på Portalen. https://hsbportalen-login.hsb.se/vpn/index.html

 Med vänlig hälsning

HSB Kundservice


Brf glädjen fyllde 5 år den 3 Juni !

Bilder från dagens tårtkalas
  Föreningsflaggan på platsParkeringsplatser Brf Glädjen justering av hyra
Nya avtal har sänts ut 2018-05-28 och skall skrivas under och återsändas till HSB.Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Information från Svenska Kraftnät angående kraftledningen
genom Viksjö m.fl
>>>


 

 

 

   
     
   
Start   Information   Kontakt