Start Information Kontakt
 
 
 

Trålargränd 21-29

Grannsamverkan
   2013 2014 2015 2016 2017
   2018

   Granstödsbrev 2018 maj juni
   med brottsstatistik

   Grannsamverkan brev från
   polisen


Ansökan ombyggnad >>>

Blanketter >>>

Felanmälan >>>

Glädjebrev 1-33 >>>

Glädjen väder >>>


Informationsblad
    Brf Glädjen >>>


Kalender >>>

Skötselmanualer till 
    frånluftsaggregat >>>
  

Avigsidan >>>


Bortskänkes >>> 0
Sökes >>> 0

 

Tvättstuga 2 har åter 2 fungerande maskiner.

Eldningsförbud i Stockholms län

Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 10 juli 2018, klockan 13:00, och varar tills vidare.
Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster och innebär att alla former av öppen eld i skog och mark är förbjuden.

Förbudet omfattar även särskilt iordningställda grillplatser. Grillning på egen tomt omfattas inte.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. För att undvika missförstånd – tala med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.

Ha alltid släckutrustning i närheten när du grillar och släck elden/glöden i kolgrillen med mycket vatten när du har grillat klart.

Räddningstjänsterna avråder dock från grillning över huvud taget på grund av den extrema torkan.

Trangiakök och stormkök har öppen låga och omfattas av eldningsförbudet. Det är inte heller tillåtet att ta med sig en grill ut i skog och mark.


Glädjebrev nr 33 ute nu >>>
Läs om Lekparkerna, Målning, Felaktigt avfall och Tvättstugebokningen.

Uppdaterade Ordningsregler

Lekparkerna:

Nu är det äntligen dags att sätta igång med renoveringen av föreningens två lekparker som har dragit ut på tiden på grund av leveransproblem av material
Startdatum för renoveringen blir 2/7-2018 man kommer att påbörja markarbetet och därefter montering av vår nya lekparksutrustning. Läs mer>>>


Forellparken klicka på en bild för större bild.

 

Trålarparken

 

HSB meddelar att juli månads e-faktura är felaktig och anger 0 kronor som betalning.

Det har blivit något fel i tekniken kring distributionen av månadens e-faktura. Beloppet för juli har blivit 0 kr att betala. Öppna avin för att se vilket belopp som ska betalas in. Knappa in rätt belopp och därefter godkänn avin för betalning.

Information finns också på Portalen. https://hsbportalen-login.hsb.se/vpn/index.html

 Med vänlig hälsning

HSB Kundservice


Brf glädjen fyllde 5 år den 3 Juni !

Bilder från dagens tårtkalas
  Föreningsflaggan på platsParkeringsplatser Brf Glädjen justering av hyra
Nya avtal har sänts ut 2018-05-28 och skall skrivas under och återsändas till HSB.Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Information från Svenska Kraftnät angående kraftledningen
genom Viksjö m.fl
>>>


 

 

 

   
     
   
Start   Information   Kontakt