Start Information Kontakt
 
   

Trålargränd 21-29

Grannsamverkan
   2013 2014 2015 2016 2017

Ansökan ombyggnad >>>

Blanketter >>>

Felanmälan >>>

Glädjebrev 1-30 >>>

Glädjen väder >>>


Informationsblad
    Brf Glädjen >>>


Kalender >>>

Skötselmanualer till 
    frånluftsaggregat >>>
  

Avigsidan >>>


Bortskänkes >>> 0
Sökes >>> 0

 

Glädjebrev nr 30 ute nu >>>
Läs om: Budget 2018, Taktillsyn, Grannsamverkan.


Viktigt meddelande !

Telefonpåringningar om ventilation !

Som vi tidigare meddelat så förekommer det att personer kontaktar boende per telefon om att de vill få tillträde till er bostad för genomgång av ventilation/sotning. Det här har tydligen inte upphört, om ni får ett sådant samtal så ska ni tacka nej till deras erbjudanden oavsett om de hotar med att ni står ansvariga hänvisa dem till styrelsen. Om föreningen behöver tillgång till er bostad för någon åtgärd eller besiktning framöver så kommer ni att aviseras genom styrelsens förvaltare HSB om vad och varför man behöver tillträde till bostaden.
Alla ventilationsarbeten ska gå igenom HSB. Man ska absolut inte beställa några åtgärder själv och sen tro att föreningen betalar.

Vänliga hälsningar styrelsen


Någon/några har missbrukat våra trädgårdsavfallstunnor!
De är nu så tungt lastade att hämtfirman vägrar tömma dem.
Trädgårdsavfall är inte sand sten eller jord.

Information från Svenska Kraftnät
angående kraftledningen
genom Viksjö m.fl
>>> 

 

 

   
     
   
Start   Information   Kontakt